JAKT

   

   



   Jakt är att befinna sig i harmoni med naturen och känna pulsarna arbeta, när viltet dyker upp och vänder         

   bredsidan till i kikarsiktet. Att krama av skottet innebär att bli del av den gemenskap som jägarfolk tillhört

   sedan tidernas begynnelse. Man lyssnar till fågelsång och kvistar som bryts men även till stenklubbans

   svischande, bågsträngens snärt och eldrörets krutladdning. I gräset vilar bytet, väntar på att tas till vara.















Liten kavat bock på nyfiket     

besök i villaträdgården i

Huddinge.