JAKT

 

 

Jakt är att befinna sig i harmoni med naturen och känna pulsarna arbeta, när viltet dyker upp och vänder

bredsidan till i kikarsiktet. Att krama av skottet innebär att bli del av den gemenskap som jägarfolk tillhört

sedan tidernas begynnelse. Man lyssnar till fågelsång och kvistar som bryts men även till stenklubbans

svischande, bågsträngens snärt och eldrörets krutladdning. I gräset vilar bytet, väntar på att tas till vara.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liten kavat bock på nyfiket

besök i villaträdgården i

Huddinge.