AKTUELLT

Mamuntisunio, el photonius - Jalium calaniluitus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Björn berättar om Vårbys skatter

 

Läs reportage i Södra Sidan, nr 21 2016

 

 

Uppror och nederlag i silverskattens sken

 

- recension i Tidningen Kulturen

Vårbys mångfald

 

Björn Öijer talar på nationaldagen i Vårby gård 6 juni 2017. Ämnet är områdets historia, etniska och kulturella mångfald samt svenska språket som nyckel till en framgångsrik integration.

Vill du boka in mig på ett

författarbesök, vänligen

kontakta

www.forfattarcentrum.se

eller sök mig direkt via

e-post.