AKTUELLT

Mamuntisunio, el photonius - Jalium calaniluitus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Björn berättar om Vårbys skatter

 

Läs reportage i Södra Sidan, nr 21 2016

 

 

Uppror och nederlag i silverskattens sken

 

- recension i Tidningen Kulturen

 

 

 

 

 

Vårbys mångfald

 

Björn Öijer talar på nationaldagen i Vårby gård 6 juni 2017. Ämnet är områdets historia, etniska och kulturella mångfald samt svenska språket som nyckel till en framgångsrik integration.

 

Författarträff med Björn Öijer i Masmo/Vårby Haga 14 april 2018.

Vill du boka in mig på ett

författarbesök, vänligen

kontakta

www.forfattarcentrum.se

eller sök mig direkt via

e-post.